Inne preparaty

Start Olej z Wiesiołka
Olej z Wiesiołka Właściwości oleju z wiesiołka

Wiesiołek

Olej z wiesiołka.
Zdrowotne właściwości oleju z wiesiołka.
Lecznicze właściwości oleju z wiesiołka.
Zdrowotne działanie oleju z wiesiołka.

Działanie oleju z wiesiołka na zdrowie człowieka.

Oddziaływanie oleju z wiesiołka (oleum oenotherae) w różnych jednostkach chorobowych

Olej z wiesiołka (oleum oenotherae).
Olej z wiesiołka w tłoczni Złoto Polskie powstał dzięki współpracy z dr inż. Józefem Strugałą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który jest twórcą pierwszej polskiej odmiany produkcyjnej tej rośliny. Bogaty zbiór materiałów naukowych udostępniony nam przez doktora zadecydował o celowości uruchomienia produkcji oleju z wiesiołka. Unikatowe materiały zawierają wiedzę związaną z uprawą i oddziaływaniem zdrowotnym oleju z wiesiołka, popartą wieloletnimi badaniami i sympozjami naukowymi na ten temat. W tym artykule omówię tylko niektóre z nich.

Sekret niezwykle cennych właściwości oleju z wiesiołka polega na obecności dwóch bardzo ważnych nienasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu cis-linolowego i kwasu gamma-linolenowego (GLA). Organizm ludzki nie jest w stanie sam wytwarzać kwasu linolowego, dlatego musi go otrzymywać wraz z pożywieniem.

Natomiast kwas gamma-linolenowy powstaje w organizmie z kwasu linolowego w obecności specjalnego enzymu D-6-D

Kwas gamma - linolenowy jest jednym z kluczowych kwasów tłuszczowych odpowiedzialnych za zdrowie człowieka.

Aby jednak mógł powstać u człowieka musi przebiegać w nieskazitelny sposób metabolizm trawienia tłuszczów, bowiem podczas przemiany tych tłuszczów potrzebny jest enzym delta-6- desaturazy (D-6-D), mający kluczowe znaczenie w metabolizmie NNKT n-6. Enzym ten podlega jednak obniżonej aktywności pod wpływem znanych czynników związanych ze współczesnym stylem życia i nawykami żywieniowymi nie sprzyjającymi jego produkcji. Wszelkie kłopoty z tym enzymem w organizmie człowieka powodują zaburzenia w trawieniu tłuszczów z grupy n-6 tzw. omega 6. Przy braku tego enzymu organizm człowieka nie może skorzystać z dobroczynnego oddziaływania na zdrowie tej grupy kwasów tłuszczowych.

Olej z wiesiołka
Olej   z wiesiołka

Dieta z przewagą uszkodzonych "zepsutych" tłuszczów (rafinacja, ekstrakcja, uwodornienie), palenie papierosów, alkohol, nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV (słońce, solaria), wzrost substancji toksycznych, infekcje wirusowe, mało ruchliwy tryb życia jak i procesy starzenia zmniejszające poziom tego enzymu.

Podobnie niektóre choroby negatywnie wpływają na aktywność enzymu odpowiedzialnego za produkcję kwasu tłuszczowego gama-linolenowego (GLA). Zbadano, że poziom enzymu (D-6-D) spada przy chorobach naczyniowych - miażdżycowych (przyczyną których są w/w czynniki).

Naukowcy mając niezbite dowody na procesy uszkodzenia enzymu D-6-D zajęli się badaniami jak ten proces poprawić lub go obejść. Takim środkiem naprawczym okazał się kwas gamma-linolenowy (GLA) zawarty w oleju z wiesiołka w sposób perfekcyjny uruchamiający lub usprawniający cały metabolizm NNKT z szeregu n-6

Stosowanie oleju z wiesiołka jest gwarancją odpowiedniego poziomu GLA w naszym organizmie. Jest to jedyny olej, który zawiera ok. 9% GLA i ponad 70% kwasu cis-linolowego, dlatego olej z wiesiołka można uważać za najbogatsze, naturalne źródło biologicznie aktywnej witaminy F (inna nazwa nienasyconych kwasów tłuszczowych - NNKT).

Kwas GLA bierze też udział w syntezie pewnych prostaglandyn (szczególnie PGE1), które odgrywają w organizmie istotną rolę: obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów wewnątrznaczyniowych, wzmagają działalność systemu immunologicznego oraz regulują funkcje mózgowe. Nic więc dziwnego, że olej z wiesiołka wywołuje tak znakomite efekty w pozornie nie związanych ze sobą schorzeniach.

Po tym biochemicznym wstępie przedstawię pozytywne skutki jakie ze stosowania oleju z wiesiołka ma jego konsument. Są one związane z 2 kierunkowym działaniem tego oleju.

Pierwsze polega na działaniu poprzez swoje metabolity (prostaglandynę PGE1, wszelkie pochodne kwasu arachidonowego, w tym prostacyklinę).

Drugie oddziaływanie jest związane w występowaniem kwasu tłuszczowego gama- linolenowego w błonach komórkowych mające bezpośredni wpływ na ich stabilizację i transport.

Oddziaływanie oleju z wiesiołka w różnych jednostkach chorobowych

Do pierwszej grupy schorzeń na które pozytywnie oddziałuje olej z wiesiołka zaliczamy:

* miażdżycę - działanie przez prostacykliny - najpotężniejsze endogenny czynnik przeciwmiażdżycowy (Adam O., 1990), (Horrobin D.F., 1990), (HuangY.S., 1987), (Kendler B.S., 1987), (Lawson L.D., 1988), (Renaud S.i wsp., 1982)
* choroby krwi (poprawia jej skład biochemiczny, ma działanie przeciw agregacyjne (sklejanie krwinek, zagęszczenie), (Horrobin D.F., 1990).

* podniesiony poziom cholesterolu (obniża jego poziom tylko w przypadku gdy jest podniesiony i to tym bardziej im jest on wyższy ( Horrobin D.F., 1990), (HuangY.S., 1984), obniżenie jego poziomu jest związane z wysoką zawartością kwasu linolowego a cholesterol jest rozprowadzany w organizmie głównie w postaci linolenianów (Lamer-Zarawska E. 1992)

* podwyższone ciśnienie krwi - obniża ciśnienie tylko przy jego zawyżonej wartości (Goodfriend T.L., 1987), ( Singer P. i wsp. 1984)

* chorobie Raynaud (Belch J.J. i wsp.,1995).

* cukrzycy (Jammal G.A i wsp., 1990).

* atopia (alergiczne zmiany wrodzone), w tym atopowe zmiany skórne (Horrobin D.F., 1990), ( Manku M.S. i wsp., 1982), u tych chorych występuje obniżony poziom kwasu GLA i jego dalszych metabolitów, głównie PGE1 ma tutaj miejsce uszkodzenie enzymu D-6-D mające związek z dysfunkcją immunologiczną (Miklaszewska M., 1992). Blok enzymatyczny występujący u tych chorych powinien być koniecznie usunięty przez podanie GLA (preparatów zawierających ten związek).

* inne choroby skóry,
GLA pomaga zachować piękną cerę, zachowuje elastyczność i gładkość skóry.

* różne stany zapalne organizmu w tym reumatoidalne zapalenie stawów (Horrobin D.F., 1990), stany zapalne skóry ( ZibohV.A., 1989), schorzeń o podłożu autoagresji. (Oxsholm P., 1987). Oddziaływanie w tych chorobach polega na obniżeniu powstawania czynników zapalnych takich jak prostaglandyna PGN2 lub leukotrieny.

* syndrom przedmiesiączkowy PMS, ( Horrobin D.F., 1987).
Łagodzi problemy menstruacyjne i napięcie przedmiesiączkowe, dlatego nazywany jest pigułką kobiecą.

* bolesność piersi ( mastalgia), ( Horrobin D.F., 1987).

* przerost gruczołu krokowego u mężczyzn, (Horrobin D.F., 1990).

W trzech ostatnich przypadkach obserwuje się oddziaływanie oleju z wiesiołka poprzez kwas GLA ma układ hormonalny.

* niewydolność wątroby, ( Paccalin J., i wsp., 1986).

* uszkodzenia wątroby na skutek alkoholizmu ( Segarnick D.J. i wsp.1985)

* uszkodzenia wątroby na skutek innych zatruć chemicznych( Segarnick D.J. i wsp.1985)

* zmniejszenie odporności - podnosi odporność układu immunologicznego, (Chapkin R.S., 1988).

Druga grupa chorób na które oddziałuje olej z wiesiołka polega na naprawczym działaniu na błony komórkowe organizmu, które uległy różnym defektom. Należą do nich głównie choroby układu nerwowego:

Oddziaływanie oleju z wiesiołka w różnych jednostkach chorobowych

* SM ( stwardnienie rozsiane), ( Vaddadi K.S. i wsp.,1986).

* schizofrenia - w SM jak i w schizofrenii mówi się, że błony komórkowe komórek nerwowych w których stwierdza się brak GLA " przeciekają" i nie są zdolne w prawidłowy sposób przekazywać biochemicznych bodźców układu nerwowego, (Vaddadi K.S. i wsp.,1986).

* choroby układu immunologicznego, ( Carter J.P., 1998).

* zaburzenia zachowań u dzieci (nadwrażliwość, trudności w adaptacji)

* w terapii AIDS (ochrona przed wystąpieniem AIDS pełnoobjawowego), (Begin M.E.,1998).

* nowotwory, (Van de Merve C.F i wsp. 1987).

* migreny i bóle głowy

* chroniczne zapalenie spojówek ocznych

* problemy z cukrzycą - usprawnia działanie insuliny, ( Simpson L.O., 1998).

* choroba alkoholowa, stosowany w leczeniu odwykowym alkoholików, ( Gibson R.A., i wsp.,1981), ( Horobin D.F., 1987).

* otyłość - kwas gamma linolowy bardzo skutecznie pobudza brunatną tkankę tłuszczową i zwiększa tempo przemian metabolicznych u dorosłych poprzez przekształcenie jej w prostaglandyny, które są iskrą rozpoczynającą spalanie tłuszczów w mitochondriach brunatnej tkanki tłuszczowej. W badaniach klinicznych przeprowadzonych w Heidelbergu wykazano, że szczuplejsi dorośli mają we krwi więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych niż ich grubsi rówieśnicy, stąd też niektórzy naukowcy uważają, że ludzie otyli mogą w istocie cierpieć na niedobór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, stąd wniosek, że olej z wiesiołka może znacząco wspomaga proces odchudzania się u ludzi otyłych.

Olej z wiesiołka
Olej   z wiesiołka

Jak wynika z powyższego, olej z wiesiołka ma szerokie zastosowanie lecznicze jako produkt pomocniczy w leczeniu różnych, często bardzo ciężkich jednostek chorobowych. By był to najlepszy olej jego produkcja musi podlegać wymaganiom tłoczenia "olejów dziewiczych" - Exstra Virgin Oils, na które składają się takie warunki jak:

* Tłoczenie na zimno, wyłącznie przy użyciu metod mechanicznych

* Stworzenie warunków, przy których nie następuje utlenianie - "psucie się olejów". Tłocznia olejów z roślin leczniczych Złoto Polskie jako pierwsza firma na rynku polskim uruchomiła sprzedaż olejów z lodówek, zmieniając dotychczasowe zasady ogólnie przyjętej dystrybucji na sprawdzone, oparte na badaniach naukowych. Dlatego nasze oleje nazwaliśmy 10 - STOPNIOWE i informujemy na etykietach, że oleje od momentu tłoczenia po pakowanie poprzez dystrybucję nie przekroczyły temperatury 10 st. C., co jest gwarancją ich jakości i świeżości.

* Dopuszcza się jedynie mycie wodą, sedymentację - czyli samoczynne osadzanie części stałych, względnie oddzielanie tych części przez wirowanie.

* Nie wolno do takich olejów dodawać: barwników, przeciwutleniaczy, konserwantów

* Nie wolno z takich olejów też usuwać: np. fosfolipidów, tokoferoli jak ma to miejsce w trakcje rafinacji pospolitych olejów jadalnych.

Olej " dziewiczy " musi być dokładnie taki sam jak ten, który znajduje się naturalnie w nasieniu rośliny oleistej.

Takie kryteria spełniają oleje produkowane w tłoczni Złoto Polskie. Wszystkie nasze normy zakładowe spełniają wymagania stawiane olejom "dziewiczym".

Tymczasem wiele produktów podszywających się pod tę kategorię olejów i zawierających NNKT są sprzedawane z półek sklepowych. Muszą więc zawierać dodatki, antyoksydany lub środki konserwujące, pomimo napisów na opakowaniach wskazujących na ich " dziewiczy" charakter. Wiele firm proponuje sprzedaż olejów z wiesiołka lub innych w kapsułkach, ale nie sprzedaje tych preparatów z lodówek, co również wskazywałoby na ich wzbogacanie w różne domieszki.

Znane mi są badania wskazujące, że dodanie do olejów nawet naturalnych antyoksydantów w celu zachowania ich świeżości skutkuje zablokowaniem ich terapeutycznego oddziaływania. Są też badania wskazujące, że niektóre tanie oleje z wiesiołka w kapsułkach, szczególnie firm zagranicznych, na ogół były uprzednio poddane procesom rafinacji, o czym świadczyły daleko posunięte zmiany struktury kwasu gamma-linolenowego oraz nienaturalna obecność stigmasta-3,5- dienu. Po badaniach takich kapsułek z olejem okazywało się, że pomimo niskiej liczby nadtlenkowej posiadały wysokie stężenie wtórnych produktów oksydacji olejów będących zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Olej z wiesiołka sprzedawany w formie kapsułkowanej może zawierać parafinę - przenikającą do niego w wyniku produkcji. Parafinę używa się do powlekania żelatyny by uniknąć jej sklejania i przywierania do bębnów i walców w maszynach tłoczących i kapsułkujących tabletki. Zewnętrzna powierzchnia kapsułki jest następnie zmywana rozpuszczalnikami organicznymi, natomiast z warstwy wewnętrznej parafina przechodzi do zamkniętego w środku oleju. Parafina jest więc typowym zanieczyszczeniem technologicznym oleju z wiesiołka w kapsułkach żelatynowych.

Następnym argumentem przeciw stosowaniu olejów w kapsułkach z żelatyny jest fakt ich konserwowania, by uchronić je przed zakażeniem. Szczególnie narażone tutaj na niebezpieczeństwo są preparaty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych - w jednym pojemniku kapsułki luzem. Konsument biorąc jedną sztukę zakaża mikrobiologicznie palcami wszystkie pozostałe będące w opakowaniu. Konserwanty żelatyny zostają wymywane przez olej znajdujący się w kapsułce łącząc się z nim.

Marek Wolniak

Olej z wiesiołka
Olej   z wiesiołka

Kwiat wiesiołka

Kwiat wiesiołka